AGB

Algemene voorwaarden 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Mediatheek Focus VOF, gevestigd te Maastricht, Nederland.  

Mediatheek Focus VOF, Maastricht, Nederland
Kamer van Koophandel: 60250739
BTW-nummer:NL853827965B01
IBAN: NL42 INGB 0006423671
BIC / SWIFT: INGB NL2A

Bezoek adres:
Kleine gracht 41
6211 CA Maastricht
Nederland
Info@focus-maastricht.nl
0031(0)43 321 54 90
 

Artikel 1. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten gesloten tussen Focus Maastricht., hierna te noemen verkoper, en koper, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. 

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Algemeen

Tenzij anders aangegeven, dienen productafbeeldingen slechts als voorbeeld en kunnen deze afwijken van de geleverde producten. Alle gegevens in de catalogus, nieuwsbrief en op de website worden zonder garantie gegeven en kunnen onder voorbehoud van fouten zijn. 

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de bestelling (orderbevestiging) of door levering van de goederen.

Artikel 3. Prijzen

  1. Alle prijzen zijn in Euro's, inclusief belastingen. 

Prijzen zijn altijd zoals vermeld in de laatste nieuwsbrief van de verkoper of op de website van de verkoper op het moment van de bestelling.

Artikel 4. Bestellingen en Levering

  1. Bestellingen van kleinverpakkingen en groothandel kunnen alleen afzonderlijk worden gedaan en kunnen om organisatorische redenen niet worden gecombineerd. Koper zal hierdoor geen extra bezorgkosten maken. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen (zonder opgaaf van reden) om economische redenen te weigeren. Wanneer een product is uitverkocht, wordt alleen een vervangend product van gelijke waarde gegeven als hier uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Annuleringen worden alleen geaccepteerd voor producten die niet zijn verzonden. 

Alle goederen die vanuit het magazijn leverbaar zijn, worden doorgaans binnen 2 werkdagen verzonden. Na verzending duurt de levering binnen de E.U. 3 - 10 werkdagen en voor producten die in andere landen worden geleverd tot 6 weken. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend. 

Artikel 5. Herroepingsrecht

  1. Annuleringen worden alleen geaccepteerd voor bestellingen die nog niet zijn verwerkt. 

Gezien de delicate aard van deze goederen, bestaat er geen wettelijk recht om zaden terug te sturen als ze eenmaal zijn geleverd. 

In het geval van een effectieve annulering, moeten alle contractuele prestaties die door een van beide partijen zijn ontvangen, worden geretourneerd en elk gebruik (bijv. rente) worden kwijtgescholden. 

Alle transportkosten in verband met retourzendingen zijn voor rekening van de Koper. 

Indien de koper geheel of gedeeltelijk niet in staat is het van verkoper ontvangen contractuele product terug te sturen, of dit alleen in een verslechterde staat mogelijk is, is de koper aansprakelijk voor vergoeding van de eventuele waardeverlies. Dit geldt niet voor de aankoop van goederen waarbij deze verslechtering uitsluitend voortvloeit uit het testen ervan, zoals mogelijk zou zijn geweest bij een winkeltransactie. De koper kan deze vergoedingsplicht anders vermijden als de koper het artikel niet als eigenaar gebruikt en elke actie die de waarde ervan kan verlagen, vermijden. Artikelen die als pakket kunnen worden verzonden, moeten op kosten en risico van de Verkoper worden geretourneerd. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

  1. Goederen blijven eigendom van Verkoper totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

Artikel 7. Betaling

  1. Betaalmethoden zijn contant of vooraf via bankoverschrijving (bankgegevens hieronder). Een gedetailleerde lijst van betaalmethoden is beschikbaar op de website. 

Artikel 8. Garantie

  1. Verkopersgarantie wordt geboden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

Verkoper biedt geen garantie voor gebreken die ontstaan ​​door (voortdurend) gebruik van de gekochte goederen.

Artikel 9. Beschadigde of verloren zendingen

  1. Verzending en invoer zijn voor rekening en risico van de koper. Kosten gemaakt door invoerrechten, inspectiekosten, behandelingen en dergelijke zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper. Beschadiging of gedeeltelijk verlies van zendingen moet bij ontvangst door de bezorger op de verzenddocumenten worden vermeld. De verkoper kan namens de kopers een claim indienen voor beschadigde of verloren zendingen bij de rederij. Compensatie voor beschadigde of verloren zendingen kan worden gegeven in de vorm van vervangingen, indien van toepassing. 

Artikel 10. Invoerregelingen

  1. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de importvoorschriften van het land van de koper. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te informeren over alle voorschriften en vereisten met betrekking tot de invoer van producten van de verkoper. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

  1. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of kosten opgelopen door of door de aankoop van producten van Verkoper of het gebruik van de website van Verkoper. 

 Artikel 12. Gegevensbescherming 

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen dat u zich veilig voelt bij het kopen van goederen op onze website. Om uw privacy te beschermen, hebben we deze verklaring op onze website opgenomen en willen we u graag uitleggen hoe we uw privacy beschermen en hoe we de informatie die we van u ontvangen gebruiken. Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle informatie die op de website wordt verzameld. 

Persoonlijke gegevens

Voor zover persoonlijke gegevens tijdens het contract worden vastgelegd, zullen deze vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden slechts opgevraagd en gebruikt voor zover dit nodig is voor het opstellen en uitvoeren van de bijbehorende contractuele overeenkomst en voor een eventuele kredietcontrole. Gebruikers kunnen op elk moment informatie opvragen over hun persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Ze kunnen ook verzoeken om verwijdering van dergelijke door ons opgeslagen persoonlijke gegevens als de contractuele relatie wordt beëindigd en de opslag van de gegevens niet is bepaald. 

Uw e-mailadres wordt niet aan anderen doorgegeven (behalve voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de voorwaarden van de contractuele relatie) om u te beschermen tegen ongewenste reclame (spam). 

Niet-persoonlijke gegevens
Toegangsgegevens met betrekking tot elke websitetoegangsprocedure worden opgeslagen in een logbestand. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden; we kunnen daarom niet identificeren welke gebruikers welke gegevens hebben opgevraagd. Per verzoek om informatie wordt de volgende dataset opgeslagen: 

- naam van opgevraagde bestanden,
- datum en tijd van het verzoek,
- hoeveelheid overgedragen gegevens,
- toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz.),
- de pagina van waaruit het verzoek is gedaan
- een beschrijving van het gebruikte webbrowsertype. 

In verband met uw toegang tot de site ontvangen wij gebruiksgegevens die voor statistische doeleinden worden opgeslagen en die identificatie aan de hand van het IP-adres mogelijk maken. Er wordt geen commercieel gebruik gemaakt van persoonsgegevens. 

Technische maatregelen
We hebben de nodige technische en elektronische maatregelen getroffen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Op onze webserver worden bijvoorbeeld geen persoonsgegevens opgeslagen. De veilige overdracht van uw gegevens tijdens het bestelproces wordt verzekerd door SSL-codering. Neem op elk moment contact met ons op als u nog vragen heeft over gegevensbescherming.​ 

Artikel 13. Overig

  1. Indien de koper een zakelijke klant, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder goed is, is onze maatschappelijke zetel aangewezen als de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen die voortvloeien uit dit contract. Verkoper is tevens gerechtigd om tegen de klant juridische stappen te ondernemen bij de rechtbank van zijn eigen maatschappelijke zetel. 

Mocht enige bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of later haar rechtsgeldigheid verliezen, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.​